Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Sprzęt do zdalnej nauki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Sprzęt do zdalnej nauki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Sprzęt do zdalnej nauki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Otwock uzyskało dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest  zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Uzyskane przez Miasto Otwock wsparcie finansowe w wysokości 104 140,00 PLN zostało przeznaczone na zakup 87 laptopów, które następnie trafiły bezpośrednio do 10 placówek publicznych i 2 niepublicznych, prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zakupiony sprzęt został rozdysponowany na podstawie zgłoszonego przez dyrektorów otwockich szkół zapotrzebowania.

Beneficjentem ostatecznym są najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie z obszaru Miasta Otwocka, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Wykaz sprzętu komputerowego nieodpłatnie przekazanego poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:

Lp. Placówka oświatowa na terenie Miasta Otwocka Ilość zakupionego i przekazanego sprzętu   I nabór ZDALNA SZKOŁA   Ilość zakupionego
i przekazanego sprzętu   II nabór  ZDALNA SZKOŁA +  
ŁĄCZNIE ilość zakupionego
i przekazanego sprzętu
1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta 13 12 25
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej 5 6 11
3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa 10 4 14
4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego 6 15 21
5 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jadwigi Korczakowskiej
13 13 26
6 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego 6 4 10
7 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Batalionu „Zośka”  
2 4 6
8 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza 6 3 9
9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II 8 5 13
10 Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego 12 5 17
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 5 8 13
12 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny   5 8 13
Razem 91 87 178

Za przygotowanie i realizację Projektów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + odpowiadał Wydział Informatyki oraz Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Otwocka.