Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023. – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 21 lutego 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku/ zgłoszenia* w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru/ szkole obwodowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne będą od 10 lutego 2022 roku na stronie Oświaty Miejskiej oraz w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. 14.02.2022 r. 18.02.2022 r.     do godz. 12:00
Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 21.02.2022 r.  od godz. 9:00 04.03.2022 r.     do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną. 07.03.2022 r. 18.03.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 21.03.2022 r. godz. 12:00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji. 21.03.2022 r. 25.03.2022 r.     do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 28.03.2022 r. godz. 12:00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

od 29.03.2022 r.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia
Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami. 09.05.2022 r.    od godz. 9:00 13.05.2022 r.     do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 16.05.2022 r. 20.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 23.05.2022 r. godz. 12:00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji. 23.05.2022 r. 27.05.2022 r.     do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 30.05.2022 r. godz. 12:00
Procedura odwoławcza od 31.05.2022 r.

 

*wniosek (kandydaci spoza obwodu szkoły)

*zgłoszenie (kandydaci z obwodu szkoły)