Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023. – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 28 lutego 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Szczegółowe informacje dostępne będą od 10 lutego 2022 roku na stronie Oświaty Miejskiej oraz w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko. 21.02.2022 r. 25.02.2022 r.     do godz. 12:00
Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
i oświadczeniami.
28.02.2022 r.  od godz. 9:00 11.03.2022 r.     do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 14.03.2022 r. 25.03.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 28.03.2022 r. godz. 12.00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji. 28.03.2022 r. 01.04.2022 r.     do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 04.04.2022 r. godz. 12.00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

od 05.04.2022 r.

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia
Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
i oświadczeniami.
23.05.2022 r.  od godz. 9:00 03.06.2022 r.      do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 06.06.2022 r. 10.06.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13.06.2022 r. godz. 12:00
Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji. 13.06.2022 r. 20.06.2022 r.      do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
21.06.2022 r. godz. 12:00
Procedura odwoławcza. od 22.06.2022 r.