Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Szkoły Podstawowe nr 2 im. I. Sendlerowej, nr 3 im. T. Morusa , nr 4 im. J. Piłsudskiego oraz nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku są czterema z 71 szkół Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w których uczniowie klas gimnazjalnych otrzymają wsparcie w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78 osób (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M), w tym 370 uczniów z otwockich II i III klas gimnazjalnych. Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy: Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

 

Cel główny:

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019 roku.

 

Opis

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.

Wsparcie projektu obejmuje rozwiązania:

 • uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego .

 

Grupy docelowe:

Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

 

Planowane produkty / rezultaty:

 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego – 71;
 2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego objętych wsparciem w programie – 78;
 3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno                  – zawodowego – 48;
 4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego – 22;
 5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego – 49;
 6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanym w ramach projektu – 4000;
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – 4000;
 8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – 30.

 

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt;
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.