Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Informacja o funkcjonowaniu żłobka, przedszkoli oraz szkół podstawowych – Oświata Miejska w Otwocku
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Komunikat dotyczący funkcjonowania otwockiego żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych

Informacja o funkcjonowaniu żłobka, przedszkoli oraz szkół podstawowych

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja br. po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 nastąpi ponowne uruchomienie miejskiego żłobka, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  miasto Otwock .

Podobnie od dnia 25 maja br. zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Także od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków danej szkoły.

Jednocześnie przypominany, że została już przywrócona możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Wszelkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarno – epidemiologicznego, zgodnie z procedurami ustalonymi dla otwockich placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje w zakresie stosowanych procedur oraz formularze zgłoszeń/deklaracji uczestnictwa w danych zajęciach umieszczone są na stronach internetowych otwockich przedszkoli i szkół podstawowych.