Regulamin

Regulamin Sacrosongu DWP 2019.

 WIADOMOŚCI  OGÓLNE

 1. Sacrosong DWP 2019 odbędzie się od 6 do 9 czerwca 2019 r.  (Od czwartku do niedzieli).
 2. Uczestnicy wystąpią w dwunastu kategoriach:
 • Kategoria A – chóry dziecięce (do lat 15)
 • Kategoria B – zespoły dziecięce
 • Kategoria C – soliści dzieci
 • Kategoria D – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)
 • Kategoria E – zespoły młodzieżowe
 • Kategoria F – soliści młodzież
 • Kategoria G – chóry seniorów
 • Kategoria H – chóry amatorskie dorosłych
 • Kategoria I  – chóry profesjonalne dorosłych
 • Kategoria J – zespoły dorosłych
 • Kategoria K – soliści dorosłych (od 21 lat)
 • Kategoria L – zespoły ludowe
 1. Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek, dnia 7 czerwca:

Godz. 1500 – dzieci: chóry, zespoły i soliści.

Godz. 1900 – młodzież: chóry, zespoły i soliści.

W sobotę, dnia 8 czerwca:

Godz. 900 – dorośli: chóry, zespoły, soliści dorosłych i zespoły ludowe.

Warsztaty muzyczne: (SP nr 4, ul. Szkolna 39, Otwock)

 1. W piątek, dnia 7 czerwca: Godz. 1500 – 1800  i 1900-2200 – dorośli.
 2. W sobotę, dnia 8 czerwca: Godz. 900 – 1200  i 1500-1700 – dzieci i młodzież

Uczestnicy warsztatów muzycznych zobowiązani są do nauczenia się utworów wskazanych w zakładce Warsztaty. Utwory te ćwiczone podczas warsztatów i zostaną wykonane podczas II Części Koncertu Galowego w sobotę , 8 czerwca 2019 r.  o godz. 1900.

 1. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 2. Termin nadsyłania formularzy uczestników z zagranicy upływa 31 marca 2019 r.,
 3. Termin nadsyłania formularzy dla uczestników z Polski upływa 30 kwietnia 2019 r.

     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: maryjny, patriotyczny i dowolny religijny Przewidziany czas prezentacji 15 minut.
 2. Zespoły i soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji 10 minut.
 3. Chóry wykonują minimum dwa utwory a capella.
 4. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

JURY

Jury powołane jest przez organizatorów jego ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja.
 2. Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy, retoryka muzyczna – umiejętność przekazywania treści symbolicznych bądź opisowych za pomocą muzyki. W praktyce jest zjawiskiem abstrakcyjnym, jest wypadkową umiejętności kompozytora oraz wykonawcy, ambitus melodii,  aparycja, intonacja.
 3. Jakość brzmienia.
 4. Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Wysokość nagród będzie podana na stronie sacrosongdwp.pl na początku marca 2019 r.
 3. Nagrodę odbiera tylko przedstawiciel grupy, w przypadku solisty, sam solista.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 10 maja 2019 r.
 2. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
 3. Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie i opiekuna grupy.
 4. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek (kawa, herbata, kanapki, ciasto).
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 6. Organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania osobom, które towarzyszą uczestnikom konkursu.
 7. W Koncercie Laureatów występują tylko ci, którzy zajęli I miejsce w swojej kategorii oraz uczestnicy warsztatów muzycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie publikacji w internecie na dostępnych nośnikach audiowizualnych.
 8. Na wniosek organizatorów w koncercie galowym może wystąpić inny wykonawca.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy Sacrosongu DWP powinni umieć śpiewać pieśń (soliści prymkę, chóry na 4 głosy) hymn do Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej „Matko Boża, Zwycięska”, który zarówno w wersji solowej jak i chóralnej jest do pobrania ze strony internetowej: sacrosongdwp.pl
 12. Wyznaczeni przez organizatorów uczestnicy Sacrosongu 2019, zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 9 czerwca 2019 r. (niedziela) we wskazanych miejscowościach diecezji warszawsko-praskiej.

UWAGA – Wszystkie przesłuchania i koncerty będą transmitowane na żywo przez internet na stronie parafialnej: www.parafiaotwockkresy.pl w zakładce Transmisja On-line.