Regulamin Sacrosongu DWP 2018.

 

WIADOMOŚCI  OGÓLNE

1. Sacrosong DWP 2018 odbędzie się od 14 do 17 czerwca 2018 r. (Od czwartku do niedzieli).

2. Uczestnicy zgłaszają się do punktu informacji znajdującego się przy lewym wejściu do dolnego kościoła, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21.

3. Wszyscy uczestnicy Sacrosongu DWP powinni umieć śpiewać pieśń (soliści prymkę, chóry na 4 głosy) hymn do Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej „Matko Boża, Zwycięska”, który zarówno w wersji solowej jak i chóralnej jest do pobrania ze strony internetowej: sacrosongdwp.pl

4. Laureaci Sacrosongu 2018 i wyznaczeni przez organizatorów zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 17 czerwca 2018 r. (niedziela do południa) w wyznaczonych miejscowościach.

5. Uczestnicy wystąpią w dziewięciu kategoriach:

Kategoria A – grupy dziecięce

Kategoria B – zespoły dziecięce (do 15 lat)

Kategoria C – zespoły młodzieżowe (16-21 lat)

Kategoria D – zespoły dorosłych (od 22 lat)

Kategoria E – soliści dzieci (do 15 lat)

Kategoria F – soliści młodzież (16-21 lat)

Kategoria G – soliści dorośli (od 22 lat)

Kategoria H – chóry amatorskie

Kategoria F – chóry profesjonalne

 

6. Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek dnia 15 czerwca:  

Godz. 1000 – Dziecięce chóry, zespoły i soliści.

                   – Zespoły dorosłych, młodzieżowe i soliści młodzieżowi.

 

W sobotę dnia 16 czerwca:  

Godz. 1000 – Chóry i soliści dorosłych.

7. Uczestnicy przesyłają :

  • Formularz uczestnictwa.
  • Kopię partytur wokalnych utworów zgłoszonych do konkursu.
  • Aktualne zdjęcie.

8.    Termin nadsyłania formularzy uczestników z zagranicy upływa 28 lutego 2018 r.,

9.    Termin nadsyłania formularzy dla uczestników z Polski upływa 30 kwietnia 2018 r.

10.    Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy: poczta@sacrosongdwp.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Repertuar powinien zawierać trzy utwory: maryjny,  patriotyczny i dowolny religijny.

2.     Przewidziany czas prezentacji 15 minut.

3.     Chóry wykonują minimum dwa utwory a  cappella.

4.    

  JURY

 Występujących będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.

Ocenie podlegać będzie:

1.     Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja).

2.     Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika, frazowanie, retoryka muzyczna, stylowość wykonania).

3.     Jakość brzmienia.

4.     Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.

 

NAGRODY

1.      Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla grup, które zajmą I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

2.      Przewidziane są wyróżnienia za utwór autorski, za najlepszą aranżację oraz za najlepsze wykonanie.

3.      Wysokość nagród jest podana na stronie www.sacrosongdwp.pl.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po zamknięciu listy uczestników.

2.     Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.

3.     Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie i opiekuna grupy.

4.     Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają całodzienny bufet (kawa, herbata, kanapki, słodycze).

5.     W Koncercie Laureatów nagrodzone zespoły zobowiązane są do wykonania utworów wskazanych przez Jury.

6.     Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego dysponowania materiałem
z festiwalu na dostępnych nośnikach audiowizualnych.

7.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

8.     Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.