Regulamin

Regulamin Sacrosongu DWP 2019.

 WIADOMOŚCI  OGÓLNE

 1. Sacrosong DWP 2018 odbędzie się od 14 do 17 czerwca 2018 r. (Od czwartku do niedzieli).
 2. Uczestnicy wystąpią w dziewięciu kategoriach:
 • Kategoria A – chóry dziecięce ( do lat 15)
 • Kategoria B – zespoły dziecięce
 • Kategoria C – soliści dzieci
 • Kategoria D – chóry młodzieżowe (16 -20 lat)
 • Kategoria E – zespoły młodzieżowe
 • Kategoria F – soliści młodzież
 • Kategoria G – chóry seniorów soliści dorośli (od 21 lat)
 • Kategoria H – chóry amatorskie dorosłych
 • Kategoria I  – chóry profesjonalne dorosłych
 • Kategoria J – zespoły dorosłych
 • Kategoria K – soliści dorosłych
 • Kategoria L – zespoły ludowe
 1. Przesłuchania konkursowe: (Kościół górny, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21)

W piątek dnia 15 czerwca:

Godz. 1500 – dzieci: chóry, zespoły i soliści.

Godz. 1900 – młodzież: chóry, zespoły i soliści.

W sobotę dnia 16 czerwca:

Godz. 1900 – dorośli: chóry, zespoły, soliści dorosłych i zespoły ludowe.

 1. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 2. Termin nadsyłania formularzy uczestników z zagranicy upływa 28 lutego 2019 r.,
 3. Termin nadsyłania formularzy dla uczestników z Polski upływa 30 kwietnia 2019

     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: maryjny, patriotyczny i dowolny religijny Przewidziany czas prezentacji 15 minut.
 2. Zespoły i soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji 10 minut.
 3. Chóry wykonują minimum dwa utwory a
 4. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

JURY

Jury powołane jest przez organizatorów jego ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja.
 2. Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy, retoryka muzyczna – umiejętność przekazywania treści symbolicznych bądź opisowych za pomocą muzyki. W praktyce jest zjawiskiem abstrakcyjnym, jest wypadkową umiejętności kompozytora oraz wykonawcy, ambitus melodii – to szerokość, rozpiętość interwałów między najwyższym a najniższym dźwiękiem danej melodii, aparycja, intonacja,
 3. Jakość brzmienia.
 4. Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Wysokość nagród będzie podana na stronie sacrosongdwp.pl na początku marca 2019 r.
 3. Nagrodę odbiera tylko przedstawiciel grupy, w przypadku solisty, sam solista.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się wg harmonogramu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej po 10 maja 2019 r.
 2. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
 3. Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie i opiekuna grupy.
 4. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek (kawa, herbata, kanapki, ciasto).
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 6. Organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania osobom, które towarzyszą uczestnikom konkursu.
 7. W Koncercie Laureatów występują tylko ci, którzy zajęli I miejsce w swojej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie publikacji w internecie na dostępnych nośnikach audiowizualnych.
 8. Na wniosek organizatorów w koncercie galowym może wystąpić inny wykonawca.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy Sacrosongu DWP powinni umieć śpiewać pieśń (soliści prymkę, chóry na 4 głosy) hymn do Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej „Matko Boża, Zwycięska”, który zarówno w wersji solowej jak i chóralnej jest do pobrania ze strony internetowej: sacrosongdwp.pl
 12. Wyznaczeni przez organizatorów uczestnicy Sacrosongu 2019 , zobowiązani są zaśpiewać w ECHO SACROSONGU dnia 9 czerwca 2019 r. (niedziela) w wyznaczonych miejscowościach diecezji warszawsko-praskiej.

UWAGA – Wszystkie przesłuchania i koncerty będą transmitowane na żywo przez internet na stronie parafialnej: www.parafiaotwockkresy.pl w zakładce Transmisja On-line.