Andrzej Sochocki

Akademia Muzyczna w Warszawie im. Fr. Chopina, Muzyk – dyrygent, organista, menadżer kultury, pedagog. Wykształcenie: wyższe. Absolwent Akademii Muzycznej im. F Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od 15 lat organista parafii w Józefosławiu, założyciel chóru „Con Fuoco”, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”, członek zarządu Fundacji prowadzącej Gimnazjum i Liceum im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Musica classica”. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.

  Agnieszka Michalczyk

  Jest absolwentką Akademii Muzycznej im .F .Chopina w Warszawie w kierunku – instrumentalistyka ,specjalność gra na altówce. Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Twórców Artystów i Animatorów Kultury. W 1998 roku założyła Prywatną Szkołę Muzyczną Nr 1 w Otwocku, gdzie do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora szkoły, oraz nauczyciela gry na skrzypcach. Jest inicjatorem , oraz organizatorem wielu wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Między innymi Otwocki Maraton Muzyczny, Konkurs Młodych Instrumentalistów „Sosnowe Nutki” oraz dokonuje międzynarodowej wymiany uczniów szkoły muzycznej z Teatrem Muzycznym w Kolonii w Niemczech i ze Szkołą Sztuki Cyrkowej w Hamburgu. Ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, i zasiadając w grupie jurorów wspiera swoją muzyczną wiedzą konkursy muzyczne, takie jak: Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej, The Voice of Wawer.

   Siostra Gregoria Dworakowska

   Benedyktynka Misjonarka z Otwocka. Siostra wchodzi w skład Scholi „Benedicamus Domino” Sióstr Benedyktynek. Siostry śpiewają chorał gregoriański. Zarówno s. Gregoria, jak i pozostałe siostry ze Scholi, w pełni zasługuje na miano „Fajna Siostra”. Módlmy się w intencji s. Gregorii i Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Otwocka.
   Nie można chyba wymarzyć sobie piękniejszego dnia na życiowo istotne wydarzenie, jak Zwiastowanie Pańskie. W roku 2012 – 26 marca – pełnia łaski hojnie spłynęła na bohaterkę tego dnia, która rzeczywiście mogła odczuć Pana z sobą i w sobie i być szczęśliwą… To maryjne i chrystologiczne zarazem wydarzenie celebrowane w Kościele jako Uroczystość, stało się w pełni radosne dla naszego Zgromadzenia, które w tym roku zrodziło kolejnego doktora. W samo południe rozpoczęła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej s. Gregorii Dworakowskiej OSB na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w zakresie muzykologii. Praca doktorska zatytułowana Psalmodia Officium Divinum w polskich źródłach benedyktyńskich XV-XVII w. Studium modalno – estetyczne, została napisana pod kierunkiem p. dr. hab. Czesława Grajewskiego z UKSW, zaś recenzowana przez ks. prof. Ireneusza Pawlaka z KUL oraz ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka CRL z UKSW. Obronie przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk SAC, prodziekan. trudny do rozszyfrowania, bo przenoszący do czasów dawnych i nut niecodziennych – był kolejną okazją do ukazania wielkiego potencjału intelektualnego, jaki drzemie w naszym Zgromadzeniu. Zebrani zaproszeni goście – na czele z Przełożoną Generalną, Matką Martyną Wysocką OSB oraz Wikarią Generalną, s. Krystianą Chojnacką i Siostrami Zgromadzenia – mieli tego dnia prawdziwą ucztę intelektualną i powód do chluby. Doktorantka zaprosiła zebranych do pochylenia się nad Jej odkryciem – drzemiącym w dawnych zapisach nutowych wybranych benedyktyńskich klasztorów w Polsce – ukazującym nie spotykane w innych miejscach specyficzne rozwiązania stosowane w zakończeniach antyfon i psalmodiach, których fragmenty i zaznaczone różnice dane nam było usłyszeć na własne uszy. Praca – jak podkreślono – iście benedyktyńska: precyzyjna, mozolna, absorbująca, ale – satysfakcjonująca, dająca poczucie dokonania… Ogłoszenie zaszczytnym tytułem – s. dr Gregorii Dworakowskiej OSB – po półtoragodzinnej walce na uczelnianej arenie dało podstawy do dziękczynienia Bogu za udzielone łaski, wyrażenia gratulacji i… wyjazdu na obiad w uczelnianym refektarzu. Cieszymy się, że w tak ważne dla Kościoła Święto Bóg obdarował nas kolejnym Jego Doktorem.

    Mgr. Dominik Pawlik

    Ur. 16.09.1988. Syn organisty. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina UMFC, klasa organów prof. Józefa Serafina. Pomaga w pracy organistowskiej swojemu ojcu w parafii Anin. Współzałożyciel Komitetu Budowy Organów. Nauczyciel w SP 218 im. Michała Kajki w Warszawie. Hobby: muzyka, polityka, informatyka, fotografia i film.

     Agata Kajak

     Menager, animator kultury. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP na wydziale pedagogiki kulturoznawczej. Umiejętności wokalne kształciła pod kierunkiem dr Eugenii Rezler oraz dr hab. Jolanty Janucik. W latach 2006-2014 współpracowała z Zespołem Wokalnym Ars Antiqua. Swoje zamiłowania i pasje muzyczne równolegle rozwija na gruncie organizacyjnym. Od wielu lat związana jest z amatorskim ruchem chóralnym. W 2006 r. weszła w skład Zarządu Głównego Federacji Caecilianum – chóralnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia OPP, posiadającego status organizacji kościelnej, które zrzesza ok. 1500 członków. Obecnie sprawuje w nim funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Współpracuje z instytucjami kościelnymi, państwowymi instytucjami kultury, szkołami muzycznymi oraz organizacjami pozarządowymi realizując projekty kulturalne i edukacyjne. W latach 2013-2016 wspólnie z partnerem szwedzkim – firmą TM Resor – organizowała w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Chóralny oraz cykle koncertowe, gdzie obok utworów a cappella wykonywane były duże formy wokalno-instrumentalne (Requiem W. A. Mozarta, Stworzenie Świata F. J. Haydna, Niemieckie Requiem J. Brahmsa). Podczas pobytu w stolicy zagraniczni goście mieli okazję poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, w tym bogactwo polskiej literatury muzycznej. Publiczność warszawska zaś miała rzadką okazję usłyszeć dzieła muzyczne charakterystyczne dla kraju wykonawcy. Agata Kajak od 2009 r. jest również dyrektorem ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. Dotychczas w konkursie tym wzięło udział ponad 120 zespołów. W bieżącym roku odbyła się jego jedenasta edycja. W 2014 r. za zasługi na rzecz rozwoju chóralistyki odznaczona medalem Gloriam Dei Cantare.

      Helena Abramowicz

      Dyrygentka, nauczycielka, wokalistka, organistka, kompozytorka z kręgu muzyki liturgicznej oraz poezji śpiewanej, Członek Stowarzyszenia Kierowników Chórów Chłopięcych, działającego przy Białoruskim Związku Działaczy Muzycznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku (wydział dyrygentury chóralnej). Od 1998 roku współpracuje z Chórami i Zespołami liturgicznymi parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku oraz z Chórami, Zespołami i solistami Polonijnymi. Jako kompozytorka w swoim repertuarze ma ponad 70 utworów w różnych językach i tematach: muzyka autorska, liturgiczna, poezja śpiewana (na teksty polskich poetów, m.i. J. Tuwim, K. Baczyński, B. Ostrowska, R.Kiersnowski, ks. J. Twardowski, św. S. Faustyna Kowalska, E.Waśniowska, M. Radziszewski, A. Rudawcowa i in.). Większość utworów w języku polskim o tematyce religijnej, patriotycznej, filozoficznej oraz romantycznej. Dyskografia:„Pieśni Miłosierdzia” (2014 r.), „Kocham Cię, Panie” (2015 r.), „Serce matki” (2016 r.), „Dzień dziecka” (2017 r.), „Polsko moja” (2018 r.) Najbardziej znana autorska piosenka – „Polsko moja”, która teraz jest bardzo popularna i rozpowszechniona wśród licznych zespołów i solistów polonijnych oraz liczy się Hymnem Polaków mieszkających poza Polską. W marcu 2016 roku Helena Abramowicz otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

       Ks. dr Piotr Paćkowski, muzykolog

       Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Siedlcach w klasie fortepianu. Studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii KUL. W latach 2000-2014 asystent a potem adiunkt w Katedrze Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii KUL. Specjalizuje się w zakresie historii, teorii i koncepcji wykonawczych chorału gregoriańskiego. Kierownik i kantor zespołu „Schola Gregoriana” Instytutu Muzykologii KUL. Współpracuje z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego: Bornus Consort, Jerycho, Schola Teatru Węgajty. Warsztaty i współpraca z Marcinem Szczycińskim, Robertem Pożarskim, Marcelem Peresem. Ukończył Podyplomowe Studia z zakresu emisji głosu i dyrygentury w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1997-2013 założyciel i dyrygent Siedleckiego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Podlachienses”. W latach 2009-2013 Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od 2016 r. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.